Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.

 

NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS

CENTRAS „AGILA“

 

KVIEČIA Į KOMANDĄ

 

Kultūrinių renginių organizatorius (-ė) Preiloje (terminuota darbo sutartis)

Atlyginimas nuo 1260 Eur iki 1380 Eur neatskaičius mokesčių (atsižvelgiant turimą profesinio darbo patirtį)

 

Darbo pobūdis: kultūros renginių planavimas, įgyvendinimas, bendruomenės įtraukimas į įstaigos renginius, erdvių priežiūra.

Specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių  įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Dainų švenčių įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, bei kitus kultūrą reglamentuojančius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;

3. mokėti anglų kalbą savarankiškojo vartotojo (B1) lygiu;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterinėmis dokumentų valdymo sistemomis;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. gebėti dirbti komandoje ir individualiai;

8. gebėti rengti kultūrinių projektų finansavimo paraiškas Lietuvos bei ES programoms bei struktūriniams fondams;

9. gebėti. rengti renginio komunikacijos planą, jį įgyvendinti;

10. išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;

Darbo laikas – 40 val. darbo savaitė, 5 darbo dienas savaitėje po 8 val. pagal grafiką.

Darbo vieta –Turizmo informacijos ir kultūros centre „Agila“ Preiloje.

Pareiginiai nuostatai

Administracijos adresas -  Taikos g. 11/2, Neringa.

Plačiau visitneringa.com

(CV) Gyvenimo aprašymą, pažymint į kokias pareigas pretenduojama, prašome siųsti iki 2023 m. liepos 7 d. el. p.  personalas@visitneringa.lt

 

Pasidalinkite savo įspūdžiais apie poilsį ir paslaugas Neringoje!