Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.

Meno ir istorijos susitikimas: paroda „Švyturiai ≠ Laivai“

paroda laivai

 

Kovo 29 – gegužės 31 d. 
Kuršių nerijos istorijos muziejus, Pamario g. 53, Nida 

 

Neringos muziejų organizuojama paroda „Švyturiai ≠ Laivai“ dedikuota Švyturių metams. Joje skleidžiasi meninis dialogas tarp praeities ir dabarties, švyturių ir jūrų, kasdienybės ir svajonių. Parodoje bus eksponuojami tapybos ir grafikos darbai, atrinkti iš klaipėdiečių kolekcininkų Aleksandro Popovo ir Jelenos Kosinovos vertingos Rytų Prūsijos XIX–XX a. pradžios dailės kolekcijos. Kūriniai atspindi gilų ryšį tarp menininkų ir jų inspiracijos šaltinių – Kuršių nerijos ir jos švyturių.

 

Rytų Prūsijos dailės paveldas glaudžiai susijęs su Karaliaučiaus dailės akademija ir Nidos dailininkų kolonija – abu šie fenomenai nulėmė regiono kultūrinės erdvės identitetą. Nidos dailininkų kolonija, veikusi nuo XIX a. pabaigos iki 1945 m., buvo svarbi kūrybinė erdvė, kurioje gimė išskirtiniai darbai, atspindintys Kuršių nerijos gamtos ir kasdienybės estetiką.

 

Nors švyturio motyvas nebuvo dominuojantis Nidos dailininkų darbuose XIX a. pabaigoje, XX a. pradžioje jis tapo svarbiu objektu, ypač ekspresionistų kūryboje. Parodoje galėsite išvysti, kaip šis motyvas įgijo naujų prasmių ir interpretacijų, tarp jų ir Maxo Pechsteino, Ernesto Mollenhauerio, Karlo Eulensteinio bei Eduardo Bischoffo darbus. Tarp parodos eksponatų – retai matyti XX a. pradžios grafikos darbai ir fotografijos, vaizduojantys švyturius kaip kurortinių vietovių simbolius. Vienas iš ryškiausių – D. Adomeit paveikslas „Nidos švyturys. Kuršių nerija”, kuris kartu su kitais eksponatais atskleidžia švyturių ir jūros santykį su žmogaus gyvenimu ir kūryba.

 

Parodos atidarymas bus puiki proga ne tik pamatyti retus meno kūrinius, bet ir susipažinti su jų istorija, dailininkų gyvenimu ir kūrybos aplinkybėmis.

Paroda veiks iki 2024 m. gegužės 31 d.

Šiais metais Klaipėdos ir Neringos miestai mini Švyturių metus, kuriais siekiama supažindinti visuomenę su unikaliais navigacijos objektais ir atkreipti dėmesį į jų paveldo ir kultūros reikšmę ir išsaugojimą ateities kartoms.

 

Parodos kuratorės: Kristina Jokubavičienė ir Jelena Kosinova