Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.

Marius Valančius

Direktorės pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams

  +370 686 20678

  scenographer@visitneringa.lt


Eglė Baltranaitė

Kultūros ir turizmo projektų vadovė

  +370 607 21174

  projects@visitneringa.lt


Inga Gelžinytė – Litinskienė

Personalo specialistė

  +370 684 74046

  personalas@visitneringa.lt


Sandra Matulienė

Kultūrinių renginių organizatorė Preiloje

  +370 469 52827

  preila@visitneringa.lt


Jovita Navickaitė – Petrikienė

Viеšųjų ryšių specialistė, Socialinių medijų specialistė

  +370 671 18414

  pr@visitneringa.lt


Jonas Marozas

Informacinių technologijų specialistas

  admin@visitneringa.lt


Laura Barzdevičiūtė

Turizmo informacijos specialistė

  +370 469 52345

  +370 674 97687

  info@visitneringa.lt


Jonas Alseika

Turizmo informacijos specialistas socialinėms grupėms

  +370 469 52345

  +370 682 14803

  social@visitneringa.lt


Laurynas Vainutis

Liaudiškos muzikos kapelos „Joldija“ vadovas

  +370 469 20229

  +370 612 06864

  culture@visitneringa.lt


Audronė Buržinskienė

Folklorinio ansamblio „Giedružė“ vadovė

  giedruze@visitneringa.lt


Taurūnas Baužas

Tautinių šokių kolektyvo „Kalnapušė“ vadovas

  kalnapuse@visitneringa.lt


Vytautas Valys

Moterų choro „Smiltatė“ vadovas

  smiltate@visitneringa.lt


Jurgita Survilienė

Linijinių šokių kolektyvo „Dorė“ vadovė

  dore@visitneringa.lt


Agnė Jankauskaitė

Asmens duomenų apsaugos pareigūnė

  +370 469 52538

  +370 672 01668

  office@visitneringa.lt


Asmens duomenų apsaugos pareigūnės pareiginiai nuostatai

Jolanta Butkienė

Valytoja


Raisa Yancheglova

Valytoja


Julija Šešeika

Kultūros ir turizmo projektų vadovė

  agilaprojects@visitneringa.lt